Boka föreläsningar om ledhälsa & förebyggande arbete till ert kundevent!

En del i vårt arbete är att öka kunskapen kring det förebyggande arbetet mot ledskador och osteoartrit. Vi håller föreläsningar om ledens uppbyggnad och hur överbelastning och trauman påverkare leden. Vi hjälper också till med att lägga upp det dagliga arbetet för att i största möjliga utsträckning behålla sunda och långsiktigt hållbara hästar.

Boka oss gärna om ni skall ha kundevent eller om ni vill ha utbildning för er personal!