Boka föreläsningar om ledhälsa & förebyggande arbete till ert kundevent!

Boka föreläsningar om ledhälsa & förebyggande arbete till ert kundevent!

En del i vårt arbete är att öka kunskapen kring det förebyggande arbetet mot ledskador och osteoartrit. Vi håller föreläsningar om ledens uppbyggnad och hur överbelastning och trauman påverkare leden. Vi hjälper också till med att lägga upp det dagliga arbetet för att i största möjliga utsträckning behålla sunda och långsiktigt hållbara hästar. Boka oss…

Friska Leder sponsrar 5-årshästarna på Breeders Trophy

Friska Leder har nu under flera år varit en av huvudsponsorerna av Breeders Trophy och vi presenterar huvudklassen i hoppning, nämligen 5-årsklassen med testridning. Det har under många år varit Jeroen Dubbeldam som testridit våra framtida stjärnor och i år var det ingen mindre än Henrik Von Eckermann. Anledningen till att vi valt att sponsra…

Framsteg i artrosforskningen – Eva Skiöldebrand har en ledande roll i teamet

Framsteg i artrosforskningen – Eva Skiöldebrand har en ledande roll i teamet

I mitten av 90-talet inledde veterinär Eva Skiöldebrand ett samarbete med två veterinärer på Rood & Riddle Hästsjukhus i Kentucky, USA. De två hade under en tid genomfört forskningsstudier kring oral hyaluronsyra och kommit fram till att den faktiskt kan transporteras till kroppens leder via en receptor i tarmen. Tillsammans tog de tre veterinärerna fram…