Framsteg i artrosforskningen – Eva Skiöldebrand har en ledande roll i teamet

I mitten av 90-talet inledde veterinär Eva Skiöldebrand ett samarbete med två veterinärer på Rood & Riddle Hästsjukhus i Kentucky, USA. De två hade under en tid genomfört forskningsstudier kring oral hyaluronsyra och kommit fram till att den faktiskt kan transporteras till kroppens leder via en receptor i tarmen. Tillsammans tog de tre veterinärerna fram den första hyaluronsyraprodukten för oral giva, Conquer 200Pro. Forskningsstudier på produkten resulterade i påvisad klinisk effekt. Äntligen hade man en produkt som kunde användas preventivt i förebyggande syfte. Tidigare fanns bara alternativet att injicera hyaluronsyra direkt i leden, sk tuppkam, något som normalt sett sker i återhämtande syfte när inflammation redan har uppstått.

Genom åren har veterinär & forskare Eva Skiöldebrand fortsatt sitt arbete mot den fatala sjukdomen osteoartit, den absolut vanligaste orsaken till att våra hästar tas ur sporten. Idag är hon professor vid SLU och hon har varit med och tagit fram biomarkörer som skall kunna upptäcka ledinflammation långt innan hästen själv visar symptom och, ännu mer revolutionerande, nu har de gjort genombrott i forskningen som i framtiden kan leda till att vi skall kunna reparera skadat brosk!