Framsteg i artrosforskningen – Eva Skiöldebrand har en ledande roll i teamet

Framsteg i artrosforskningen – Eva Skiöldebrand har en ledande roll i teamet

I mitten av 90-talet inledde veterinär Eva Skiöldebrand ett samarbete med två veterinärer på Rood & Riddle Hästsjukhus i Kentucky, USA. De två hade under en tid genomfört forskningsstudier kring oral hyaluronsyra och kommit fram till att den faktiskt kan transporteras till kroppens leder via en receptor i tarmen. Tillsammans tog de tre veterinärerna fram…